Angel Dental Care

zubní ordinace

Ordinace Písnická

Písnická 761/7, Praha 12
+420 777 956 737
+420 241 713 815
ordinacepisnicka@seznam.cz

Ordinace Roškotova

Roškotova 1717/2, Praha 4
(Poliklinika Zelený pruh)
+420 776 216 228
ordinace.roskotova@seznam.cz

Ordinace Písnická je právě teď zavřena. Ordinace Roškotova je právě teď zavřena.

Zubní implantáty v Angel Dental Care

Co jsou zubní implantáty

Zubní implantáty - Angel Dental Care Zubní implantát je malý „šroubek”, který je vyrobený z titanu nebo ze slitiny titanu a zirkonia. Zubní implantát se umístí do čelisti namísto chybějícího kořene původního zubu. Dlouholetý výzkum prokázal, že titan lidský organismus velmi dobře snáší a že kost k titanu dobře přilne. Touto metodou se chybějící zuby nahrazují již více než 30 let.

Když se implantát zahojí, působí jako umělý kořen, na který se upevní korunka, můstek nebo celková protéza.

Na trhu je dnes celá řada druhů implantátů. Nejrozšířenějším typem jsou šroubové zubní implantáty. Tvoří je dvě části. Část, která je zaváděna do kosti (fixtura), a část, která vyčnívá do úst (abutment neboli pilíř). Na abutment je fixována protetická práce (korunka nebo můstek). Nitrokostní část představuje dutý šroub, který po zavedení do kosti částečně přejímá funkci kořene. Obě tyto části jsou vzájemně spojené pomocí šroubu.

Zubní implantáty - Angel Dental Care Materiálem zubního implantátu bývá nejčastěji titan nebo jeho slitina a povrch zubního implantátu je speciálně upravován tak, aby se zajistilo dobré hojení.

Kdy implantovat

Zubní implantáty jsou ideální v případě, kdy došlo ke ztrátě jednoho nebo více zubů a vznikla tak mezera. Tuto mezeru je možné ošetřit pomocí fixního můstku, ale aby k tomu mohlo dojít, je zapotřebí obrousit zuby sousedící s mezerou. Zubní implantáty proto šetří okolní zuby před zbytečným broušením.

Jestliže by tato mezera zůstala dlouhodobě neošetřena, došlo by k pohybu sousedních zubů a sklonem těchto zubů do mezery. Mezera se tímto způsobem sice opticky uzavře, ale za cenu změněného skusu. Ten může způsobit onemocnění čelistního kloubu nebo dokonce zapříčinit ztrátu některých zbylých zubů. Kombinací implantátu a fixních můstků je možné provést fixní protetické ošetření i u bezzubé čelisti. Zubní implantáty lze poměrně dobře využít pro řešení problémů s retencí dolní snímatelné náhrady.

Zubní implantáty - Angel Dental Care Toto ošetrení bývá zpravidla méně finančně náročné. Zubními implantáty lze nahradit jakýkoliv počet ztracených zubů na kterémkoliv místě dutiny ústní. Existuje jen velmi málo situací, kdy není možné ze zdravotních důvodů pacienta zavést zubní implantáty. Někdy může být limitujícím faktorem pro zavedení implantátu nedostatečné množství kosti pro vlastní zavedení, ale existuje mnoho metod, jak ztracenou kost nahradit či opět získat. Při správné dentální péči pacienta o zubní implantáty se na dobrých pracovištích dosahuje úspešnosti zavedení a vhojení přes 97 %. Životnost implantátu není teoreticky nijak omezena a při řádné dentální hygieně pacienta, která je klíčová, se jedná o velmi dlouhodobé řešení. Součástí péče je také následná pravidelná kontrola v ordinaci včetne rentgenových snímků. Jakýkoliv, i malý, problém, který je včas zachycen, se dá snadno řešit s benefitem pro zubní implantáty.

Průběh zákroku

Příprava pacienta na výkon

Nejdůležitější je vždy konzultace pacienta s lékařem.

Pokud pacient užívá léky na ředění krve, je nutné tyto léky na pět dní před samotným výkonem vysadit. Pacient nemusí lačnit, může před výkonem normálně jíst i pít. Nahlásí všechny alergie na léky, popřípadě na dezinfekci – jod či peroxid.

Pacient si v čekárně před samotným výkonem znovu přečtě souhlas s chirurgickým výkonem a svým podpisem výkon stvrdí. Dále podepíše informace o tom, jak se chovat po výkonu.

Samotný zákrok

Lékař Vás uvede do ordinace a sestra zkontroluje souhlasy. Poté Vám lékař napíchne injekce na místní znecitlivění a následně budete 15 minut čekat.

Poté již proběhne samotný výkon. Samotné zavedení implantátu probíhá ambulantně v místním znecitlivění a trvá v jednoduchých případech 20–50 minut.

Následně je nutné nechat implantát vhojit, aby byl v čelisti pevně ukotven. Toto období trvá zpravidla 8–12 týdnů. Po uplynutí této doby je možno přistoupit k tzv. protetické fázi, kdy se na implantát upevní sekundární díl (tzv. abutment) a zhotoví se korunka či můstek.

Během samotného výkonu na Vás lékař bude mluvit. Přes ústa budete mít roušku. Výkon není bolestivý.

Jak se chovat po výkonu

Po výkonu je důležité dodržovat tyto informace (dostenete je i na předepsaném listě).

Nekouřit, v den výkonu nejíst horká jídla a nepít horké tekutiny. Jíst nejlépe kaši či tekutější stravu.

Vhodné je užít volně dostupná analgetika proti bolesti a ledovat.

Pacienti, kteří užívají léky na ředění krve, užijí první tabletku až na druhý den po výkonu.

Cena implantátu

Zavedení implantátu stojí 12 000 Kč, abutment a metalokeramická korunka 10 000 Kč. Kompletní práce tedy vyjde na 22 000 Kč včetně hojicích válečků.

Ordinace
Písnická

Po: 9–18 h
Út: 9–18 h
St: 9–13 h
Čt: 9–18 h
Pá: 9–13 h

Ordinace
Roškotova

Po: 9 –13 h
Út: 9–18 h
St: 9–18 h
Čt: 9–18 h
Pá: 9–13 h